Suriname Earth Moving Contractors N.V. is een ISO gecertificeerd aannemingsbedrijf in Suriname voor groot grondverzet met zwaar materieel, met o.a. als opdrachtgevers: Multinationals in de Mining sector. Daarnaast voeren wij ook diverse Weg -en Waterbouw projecten uit. Onze missie is gericht op het leveren van diensten van de hoogste kwaliteit in een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving.

Wegens uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten, hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor:

Een Assistant Production Manager
Hoofd Taken en Verantwoordelijkheden:
 • Assisteert de Production Manager;
 • Onderhoud de contacten met de Opdrachtgever;
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van projectgegevens;
 • Geeft leiding aan de Supervisors en superintendents m.b.t de werkuitvoering op de diverse projecten;
 • Is mede aanspreekpunt voor productiezaken op de werklocaties van SEMC;
 • Is verantwoordelijk voor een efficiënte en veilige werkuitvoering conform de voorschriften van de opdrachtgever en de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van SEMC.

SEMC Hardware N.V. is de lokale dealer voor Zwaar materieel o.a.: Hitachi Construction en Mining Equipment. Onze missie is gericht op optimale service en ultieme klanttevredenheid.

Ter verdere versterking van ons Hitachi Mining equipment serviceteam zijn wij op zoek naar:

Technicians
Verantwoordelijkheden:
 • Het zelfstandig uitvoeren van servicebeurten en reparaties van zwaar materieel (Graafmachines) van het merk Hitachi;
 • Dient de opdrachten c.q. werkinstructies van de Manager juist uit te voeren en dient te werken volgens de fabrieksvoorschriften;
 • Dient de vereiste technische en veiligheid trainingen t.b.v. het werk te volgen;
 • Onderhoudt goed contact met de klanten en verleend namens SEMC Hardware een professionele service.

SEMC Hardware N.V. is de lokale dealer voor Zwaar materieel o.a.: Hitachi Construction en Mining Equipment. Onze missie is gericht op optimale service en ultieme klanttevredenheid.

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Finance Manager
Verantwoordelijkheden:
 • Aansturen van de financiële afdeling van SEMC Hardware;
 • Is direct verantwoordelijk voor de totale financiële- en administratieve afhandelingen en vastleggingen binnen de organisatie;
 • Zorgen voor een effectieve en efficiënte inrichting van de financiële administraties en de daarbij behorende administratieve processen;
 • Verantwoordelijk voor AO/IC en duidelijke, efficiënte procedures, richtlijnen inzake de financiële administratie;
 • Initiëren en ontwikkelen van de financiële strategie en opzetten van budgettering en forecasting;
 • Bewaken van de realisatie conform jaarplan, periodiek financiële rapportages;
 • Bewaken van de voortgang en inrichting van administratieve processen;
 • Voorbereiden van periodieke-, halfjaar-en jaarrapportages;
 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen van de budgetten, meerjarenprognose en de concept jaarrekening;
 • Verantwoordelijk voor Managementrapportages, analyse en verbetervoorstellen;
 • Onderhouden van externe contacten met de accountant, banken, klanten en leveranciers.

Suriname Earth Moving Contractors N.V. is een ISO gecertificeerd aannemingsbedrijf in Suriname voor groot grondverzet met zwaar materieel, met o.a. als opdrachtgevers: Multinationals in de Mining sector. Daarnaast voeren wij ook diverse Weg -en Waterbouw projecten uit. Onze missie is gericht op het leveren van diensten van de hoogste kwaliteit in een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving.

Er is op zeer korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor:

Eén (1) Maintenance Supervisor
Verantwoordelijkheden:
 • Heeft de directe leiding over een ploeg monteurs, die belast zijn met technisch onderhoud en reparaties van SEMC zwaar materieel en/of trucks;
 • Is verantwoordelijk voor een goede werkvoorbereiding, organisatie van de werkuitvoering en technische ondersteuning van de monteurs bij het uitvoeren van diverse reparaties en preventief onderhoud;
 • Dient erop toe te zien dat de services en reparaties steeds efficiënt en op milieu-verantwoorde werkwijze worden uitgevoerd en dat het beschikbare werkplaats personeel optimaal wordt ingezet;
 • Draagt de verantwoordelijkheid dat zijn ploeg de werkzaamheden uitvoert conform de door de HSEQT department voorgeschreven regels en indien gevraagd opstellen van speciale werk- en reparatie-instructies voor monteurs en chauffeurs;
 • Adviseren van de Maintenance Manager naar verbeterde reparatie-methoden ter verhoging van de technische availability van de trucks en verlaging van de kosten.

SEMC Motors N.V. is de lokale dealer van de “World Class” merken: Ford en Land Rover. Onze missie is het leveren van optimale service en ultieme klanttevredenheid.

Ter verdere versterking van ons SEMC MOTORS team zijn wij op zoek naar een:

Service Advisor (M/V)
Verantwoordelijkheden:
 • Bereidt de service aanvragen van klanten voor en adviseert m.b.t. uit te voeren onderhoud en reparatie;
 • Biedt een uitstekende klantenservice en waarborgt een goede communicatie met de klant;
 • Maakt samen met de Head Service Advisor de werkplannen en draagt zorg voor tijdelijke aflevering van de voertuigen;
 • Informeert de klant de details over de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Maakt een raming van de kosten;
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse rapportages t.b.v. de Head Service Advisor;
 • Het controleren van (nieuwe) voertuigen bij aflevering.